Home / Tag Archives: suy thận cấp độ 4 phải chạy thận chưa

Tag Archives: suy thận cấp độ 4 phải chạy thận chưa

Suy thận cấp độ 4 – Chức năng hoạt động của thận chỉ còn 10%!!

suy-than-cap-do-4-chay-than-nhan-tao-2

Tỷ lệ người mắc bệnh thận ngày nay càng một gia tăng. Hơn thế, tỷ lệ người mắc bệnh suy thận cấp độ 4 phải sống cả đời với việc chạy thận hoặc có thể sẽ phải tử vong ngày một tăng cao. Bệnh tiến triển âm thầm theo từng giai đoạn, theo thời gian sẽ ngày càng nặng thêm …

Đọc tiếp »